Vũ Khí Trưng Bày
Kunai Naruto 27cm loại nhựa
Mã sp : VK018
Giá : 60.000 VNĐ

Phi tiêu Naruto loại nhựa
Mã sp : VK017
Giá : 40.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm
Mã sp : VK013
Giá : 170.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm
Mã sp : VK012
Giá : 170.000 VNĐ

Bộ kiếm 30cm zoro (one Piece) 2 (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp : DMB14
Giá : 250.000 VNĐ

Bộ kiếm 30cm zoro (one Piece) (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp : DMB13
Giá : 250.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn