Slam Dunk
Figure Kaede Rukawa - Slam Dunk
Mã sp :FG1722
Giá : 481.000 VNĐ

Figure Sakuragi Hanamichi - Slam Dunk
Mã sp :FG1721
Giá : 481.000 VNĐ

Figure Hisashi Mitsui - Slam Dunk
Mã sp :FG1410
Giá : 449.000 VNĐ

Figure Akagi Takenori - Slam Dunk
Mã sp :FG1409
Giá : 494.000 VNĐ

Figure Kaede Rukawa - Slam Dunk
Mã sp :FG1408
Giá : 449.000 VNĐ

Figure Sakuragi Hanamichi - Slam Dunk
Mã sp :FG1074
Giá : 907.000 VNĐ

Móc khóa nhựa dẻo Rukawa Kaede (Còn hàng)
Mã sp :MKND011
Giá : 30.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn