Boku no Hero Academia
Bịt mắt ngủ Todoroki
Mã sp :BMN4030
Giá : 40.000 VNĐ

Figure Shoto Todoroki - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG2069
Giá : 279.000 VNĐ

Figure Katsuki Bakugo - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG2068
Giá : 279.000 VNĐ

Figure Izuku Midoriya - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG2067
Giá : 279.000 VNĐ

Figure Izuku Midoriya - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG1984
Giá : 287.000 VNĐ

Figure Katsuki Bakugo - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG1834
Giá : 408.000 VNĐ

Figure Izuku Midoriya - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG1833
Giá : 408.000 VNĐ

Figure Shoto Todoroki - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG1769
Giá : 287.000 VNĐ

Figure Katsuki Bakugo - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG1081
Giá : 287.000 VNĐ

Figure Izuku Midoriya - Boku no Hero Academia
Mã sp :FG1080
Giá : 287.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn