Vũ khí
Bộ phụ kiện Naruto 6 món (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: BVK003
Giá : 180.000 VNĐ

Kunai Naruto 27cm loại nhựa (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: VK018
Giá : 60.000 VNĐ

Phi tiêu Naruto loại nhựa (Còn hàng)
Mã sp: VK017
Giá : 40.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: VK013
Giá : 150.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: VK012
Giá : 150.000 VNĐ

Kiếm Yasuo mặc định 22cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK011
Giá : 120.000 VNĐ

Kiếm Kusanagi 17cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK009-010
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Gintama 17cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK007-008
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Dark Repulser 17cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK006
Giá : 90.000 VNĐ

Kiếm Lambent Light 17cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK001
Giá : 90.000 VNĐ

Kunai Đệ Tứ 26cm có hộp (Còn hàng)
Mã sp: DMB19
Giá : 230.000 VNĐ

Bộ kiếm 30cm Itachi (Naruto) (Còn hàng)
Mã sp: DMB17
Giá : 250.000 VNĐ

Bộ kiếm 30cm Toshiro (Bleach) (Còn hàng)
Mã sp: DMB16
Giá : 250.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn