Vũ khí
Móc khóa kiếm Attack on Titan (Tạm hết hàng)
Mã sp: MKK014
Giá : 90.000 VNĐ

Móc khóa kiếm King of Glory (Tạm hết hàng)
Mã sp: MKK013
Giá : 90.000 VNĐ

Móc khóa kiếm Saber (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: MKK012
Giá : 90.000 VNĐ

Bộ vũ khí Sword Art Online (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: BVK004
Giá : 300.000 VNĐ

Bộ phụ kiện Naruto 6 món (Còn hàng)
Mã sp: BVK003
Giá : 180.000 VNĐ

Bộ vũ khí Naruto 10 món (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: BVK002
Giá : 180.000 VNĐ

Bộ vũ khí Naruto (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: BVK001
Giá : 250.000 VNĐ

Kunai Naruto 27cm loại nhựa (Còn hàng)
Mã sp: VK018
Giá : 60.000 VNĐ

Phi tiêu Naruto loại nhựa (Còn hàng)
Mã sp: VK017
Giá : 40.000 VNĐ

Kiếm Elucidator 30cm (Tạm hết hàng - Order)
Mã sp: VK015
Giá : 270.000 VNĐ

Kiếm Elucidator 30cm (Còn hàng)
Mã sp: VK014
Giá : 250.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm (Còn hàng)
Mã sp: VK013
Giá : 150.000 VNĐ

Dao Chakra Asuma Sarutobi 18cm (Còn hàng)
Mã sp: VK012
Giá : 150.000 VNĐ

Kiếm Yasuo mặc định 22cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK011
Giá : 120.000 VNĐ

Kiếm Kusanagi 17cm (Còn hàng)
Mã sp: MKK009-010
Giá : 90.000 VNĐ

Giỏ hàng
Phản hồi của bạn